Rijlessen Test

0 Comments

Garage Den Bosch

Alle nieuwe leerling-bestuurders moeten tijdens hun rijlessen een theorietoets afleggen. Het bestaat uit twee delen: een meerkeuzegedeelte en een gevaarperceptietest. Het meerkeuzegedeelte bevat 50 vragen, die de kandidaat moet beantwoorden om te slagen voor het theorie-examen. Net als bij de meerkeuzeproef in de garage heeft de kandidaat ook bij de gevaarperceptietest de keuze om te slagen of te zakken. Het theorie-examen, ook wel de gevaarperceptietest genoemd, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit 50 vragen die door de DSA zijn ontworpen om de kennis van de kandidaat op het gebied van verkeersveiligheid te testen. Er zijn ook 50 geheime visualettes die de kandidaat uit het hoofd moet leren. Ook deze zijn door de DSA ontworpen om het vermogen van de kandidaat te testen om zijn rijomgeving visueel te begrijpen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij binnen twee uur na het theorie-examen 30 waarnemingen doet van verschillende wegindelingen, locaties, snelheden en verkeersborden.

Binnen een rijschool wordt het theorie-examen geïntegreerd in de praktische rijlessen. Elke kandidaat die geslaagd is voor een theorietoets tijdens het volgen van rijlessen zal daarom op zijn minst vertrouwd zijn met de grondbeginselen van het rijden, en zal waarschijnlijk veiliger en zelfverzekerder rijden. Het theoriegedeelte van het examen omvat ook een risicobeoordelingsvragenlijst, om ervoor te zorgen dat de kandidaat zich bewust is van de gevaren op de weg. De gevaar-perceptie test, zoals hierboven vermeld, omvat visuele demonstraties van wat er kan gebeuren wanneer een voertuig wordt gepresenteerd, om te proberen te laten zien hoe het gezichtsvermogen van een bestuurder versnelt bij het omgaan met een voertuig enkele van de gevaren op de weg. De gevaarperceptietest wordt alleen op geselecteerde voertuigen uitgevoerd, meestal voertuigen die niet voor het praktijkexamen zijn geslaagd of voertuigen waarbij onvoldoende veiligheids- of milieucontroles zijn uitgevoerd. Tijdens het praktijkexamen krijgt de kandidaat twee videoclips te zien, een van een voertuig dat met 40 km/h en de andere met 80 km/h wordt bestuurd.

Het tweede deel van het theorie-examen is de kredietsimulatie. De theorietoets werd voor het laatst afgenomen in 2004, en werd voor 2006 vervangen door de gevaarperceptietoets. Bij de gevaarperceptietest krijgt de kandidaat een reeks van 14 korte videoclips te zien, waarin hij met de muis moet klikken wanneer hij een gevaar ziet ontstaan. Hoe meer klikken, hoe beter, en wanneer een kandidaat klikt, moet hij laten zien wat er gebeurt. De kandidaat moet ook het gevaar identificeren door te klikken wanneer hij het in de video ziet ontwikkelen, en punten scoren naargelang hoe snel hij het gevaar identificeert. De punten kunnen worden gecombineerd in een reeks van zeven, negen of 13 segmenten, en er worden extra punten gegeven voor het correct identificeren van het gevaar vóór het andere segment van zeven of negen segmenten. De persoon die de kredietsimulator-theorieproef aflegt, moet voor beide onderdelen slagen, of ernstig tekortschieten en de praktijkproef moeten afleggen om door te gaan naar de volgende fase van het examen.

Lees meer

Airco service
BMW specialist

Leave a Reply

Your email address will not be published.