APK keuring

0 Comments

APK Eindhoven

Het APK-keuringsstation zal een gedetailleerd rapport opstellen met een gedetailleerde beschrijving van de staat van het voertuig en een lijst van alle bekende gebreken. Dit document is een van de belangrijkste documenten bij de verkoop van een auto. Het toont aan dat de auto in zuinige staat is en ook hoe zuinig er mee gereden kan worden. U krijgt een reeks instructies die u strikt dient op te volgen. Een APK-keuringsstation zal uw auto voorzien van een certificaat van slagen of simpelweg verwijzen naar bepaalde stappen die u moet nemen om uw auto opnieuw te laten keuren. Eerst zullen we kijken naar wat er nodig is om uw APK te doen.

1. Voorbereiding – Zorg ervoor dat uw voertuig schoon is, zowel van binnen als van buiten.

2. Controleer of de verlichting goed is afgesteld. – De belangrijkste zijn de kentekenplaatverlichting, de ruitenwissers, het H.I.D.-systeem en de richtingaanwijzers.

3. Wanneer het voertuig klaar is, controleert u of alle lichten, ook de achteruitrijlichten, correct werken.

4. Controleer mijn handtekening om te bevestigen dat alle bouten aan de vloer zijn vastgeschroefd.

5. Verwijder de motor, uitlaat, uitlaatpijp en motorkap om het voertuig klaar te maken voor de APK.5.vervolgens de uitlaatpijp

6. Draai de olievuldop los en verwijder filter en slangen.

7. Controleer het oliepeil, vul bij indien nodig.

8. De uitlaatgassen worden naar het APK-station gestuurd voor analyse.

9. De APK-status wordt vermeld op het registratiedocument.

10. Indien uw auto niet door de keuring komt, is uw enige optie het voertuig te betalen en naar het keuringscentrum te rijden.  De test zal moeten worden aangetoond, ook hier zal de naam op het kentekenbewijs de tester tonen dat het voertuig de test heeft doorstaan. Als de auto niet door de keuring komt, krijgt de eigenaar een document met de datum van de keuring. De afkeuringsdata kunnen variëren, afhankelijk van de zone waarin uw voertuig viel.  De eigenaar moet dan zo spoedig mogelijk de DVLA inlichten.  De eigenaar wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat iemand achter het stuur zit die toegang heeft tot het kenteken, aangezien het illegaal is te rijden nadat de meter een waarde van nul heeft aangegeven.  Het APK-keuringsstation wordt dan gesloten en het voertuig wordt opnieuw gekeurd.. De APK zal niet slagen als er problemen zijn gemeld ten tijde van de keuring. Dit zal niet gebeuren als de verkoper doorgaat met de APK bij de herkeuring.  Van de mislukte test wordt een proces-verbaal opgemaakt en de eigenaar wordt erop gewezen dat hij de Apk-keuring opnieuw moet afleggen als hij de auto wil verkopen . De mislukte test mag niet op het voertuig worden geprobeerd, maar als de eigenaar in de regeling is geklommen, kan de registratie worden bewaard en kan de eigenaar later pogingen ondernemen als hij denkt dat het probleem niet goed is opgelost. . De eigenaar wordt aangeraden de bonnen voor onderdelen, onderhoud enz. te bewaren.  Bij papierwerk wordt geadviseerd het kentekenbewijs te controleren als garantie voor de kilometerstand van het voertuig.  Het APK-certificaat is een wettelijk verplicht document.

Het is raadzaam dat alle auto’s die worden verkocht, worden gecontroleerd op enig retentierecht, lening of garantie op het voertuig. Het verdient aanbeveling dat, wanneer een garantie relevant is, het certificaat vóór de verkoop wordt afgetekend, zodat de documenten aan de ketting worden gelegd om te bewijzen dat de garantie geldig is. de APK-keurmeesters zullen de kilometerstand van het voertuig controleren. Het wordt aanbevolen de APK jaarlijks te laten controleren. De APK is een belangrijk document dat garandeert dat met het voertuig wordt gereden volgens de EG-keuringsvoorschriften en is een document dat op het verkooppunt moet worden gecontroleerd en periodiek moet worden bijgehouden. De APK brengt eventuele problemen met het voertuig aan het licht en moet regelmatig worden gecontroleerd. Aanbevolen wordt de kilometerstand van alle auto’s op het verkooppunt te controleren (ongeacht of het voertuig al dan niet APK-plichtig is).Het is belangrijk dat de verkoper van het voertuig het APK-certificaat samen met de verkooporder en het tevredenheidsformulier verstrekt. De APK is de enige verplichte manier om de staat van het voertuig te testen. Het wordt aanbevolen om tot het einde van de garantieperiode met het voertuig te rijden om de kilometervrije boete te  maximaliseren. De eigenaar wordt aangeraden de staat van het voertuig voortdurend te controleren om de beste prestaties van het voertuig te garanderen. Het is aan te bevelen de invaliditeit van chassis en onderdelen te controleren, tenzij de schade het gevolg is van bijvoorbeeld een ongeval.

Leave a Reply

Your email address will not be published.